Polska mistyczka ze Szczecina, autorka zapisków duchowych pt. Świadectwo Słowo pouczenia, to coraz bardziej znana postać Kościoła. Niniejsza strona wychodzi na przeciw potrzebie bliższego poznania jej osoby oraz popularyzacji przesłania, jakie za jej pośrednictwem Pan Jezus przekazał światu.

 

Alicja – nowy świadek Zmartwychwstałego

Emerytowana nauczycielka Alicja Lenczewska zmarła w Szczecinie 5 stycznia 2012 roku. Zostawiła swoje duchowe zapiski zebrane w dwóch tomach: w Świadectwie i w Słowie pouczenia. Okazuje się, że teksty te należą do pereł literatury religijnej

Radość rozsadzająca serce

Po przyjęciu Komunii św. stanął przed nią Jezus. Był bardziej realny od świata doświadczanego naszymi zmysłami, wtedy Alicja przeżyła radość rozsadzającą serce.

Kim była Alicja Lenczewska, ta niesamowita mistyczka, świadek rzeczywistej obecności zmartwychwstałego Chrystusa w Eucharystii?

Alicja Lenczewska – Świadectwo

† Uwielbiaj Mnie we wszystkim, co spotyka cię z zewnątrz, w każdej myśli, jaka rodzi się w twym sercu i umyśle. W tobie ma powstać źródło miłości. W tobie chcę być tym źródłem, aby wylewać wodę żywą przez ciebie na zewnątrz. Na nic zda się pilnowanie swych czynów i podejmowanie ćwiczeń dobrego postępowania, skoro w sercu twym nie będziesz pielęgnować Mnie, adorować i kochać. Leczenie objawów nie jest uzdrowieniem, ale syzyfową pracą i zakłamywaniem siebie. Jest tresurą, bo nie ma oparcia w zdrowym wnętrzu.

Alicja Lenczewska – Słowo pouczenia

† Wszystko jest owocem modlitwy. Jaka modlitwa – takie życie: stan twojej duszy i ciała oraz twoje czyny – ich przydatność dla budowania królestwa Bożego w duszach ludzkich, dla ratowania tych, co giną w grzechach swoich. Wszystko, cokolwiek czynisz swoim sercem, umysłem lub dłońmi – aby miało sens i wartość – musi zaczynać się od modlitwy i kończyć się modlitwą, i trwać w niej.

Alicja Lenczewska – Droga Krzyżowa

 

 

† Wszystkie stacje drogi krzyżowej są urzeczywistnieniem i obrazem ludzkiej sprawiedliwości, która na mękę i śmierć skazała Boga. Są też urzeczywistnieniem i obrazem Bożego miłosierdzia, które wybacza, miłuje i uszczęśliwia.

Moje ukrzyżowanie pokazuje, jaki jest człowiek i jego czyny oraz jaki jest Bóg i Jego czyny.

Alicja Lenczewska – Różaniec

Matka Boża, objawiając się dzieciom w Fatimie, za każdym razem prosiła je o codzienną modlitwę różańcową. Rozważania spisane przez Alicję Lenczewską stanowią zachętę do odmawiania tej pięknej modlitwy.

Pan Jezus przekazał Alicji:

† Dziś, jak kiedyś nad Jerozolimą, płacze Jezus nad całym światem. Jak płakał nad Sodomą i Gomorą, od których obecny świat jest gorszy.

Biografia Alicji Lenczewskiej

 

Książka składa się z trzech części: życie i duchowość, fotografie oraz świadectwa.

Z Biografii wyłania się obraz oddanej Bogu i ludziom chrześcijanki, której misją było współcierpienie z Jezusem Chrystusem dla nawrócenia grzeszników oraz przekazanie ludziom konkretnych wskazań dotyczących życia wewnętrznego, modlitwy, sakramentów, Kościoła katolickiego.

Alicja Lenczewska – Myśli na każdy dzień

Każde zdanie tej książki wymusza potrzebę zatrzymania się i zastanowienia. Każde porusza, mniej lub bardziej, przy pierwszej i kolejnej lekturze. Dzieje się tak, ponieważ prawdziwy Autor tej książki ma do powiedzenia o wiele więcej, niż potrafilibyśmy pojąć. Słowa te ujawniają głęboko ukrytą w nas, lecz dotąd jakby nieujawnioną i nieprzyswojoną, duchową treść.

ks. Andrzej Trojanowski TChr