Biografia Alicji Lenczewskiej

Niniejsza publikacja wychodzi naprzeciw potrzebie bliższego poznania osoby Alicji Lenczewskiej oraz popularyzacji przesłania, jakie za jej pośrednictwem Pan Jezus przekazał światu.

Książka składa się z trzech części:

· życie i duchowość – na podstawie zebranych materiałów i niepublikowanych wcześniej fragmentów korespondencji zostaje odtworzony życiorys i droga duchowa Alicji Lenczewskiej;

· fotografie – bogata kolekcja zdjęć pochodząca głównie z archiwum rodziny Alicji Lenczewskiej, zawierająca m.in. dokumenty i pamiątki mistyczki;

· świadectwa – ponad 20 osób z bliskiego kręgu Alicji Lenczewskiej dzieli się swoimi wspomnieniami o zmarłej.

Z Biografii wyłania się obraz oddanej Bogu i ludziom chrześcijanki, której misją było współcierpienie z Jezusem Chrystusem dla nawrócenia grzeszników oraz przekazanie ludziom konkretnych wskazań dotyczących życia wewnętrznego, modlitwy, sakramentów, Kościoła katolickiego.

„Ala stąpała mocno po ziemi, ale patrzyła w niebo, bo rozmawiała z Panem Jezusem. Po jakimś czasie zaczęła wycofywać się z życia publicznego, nie bardzo chciała uczestniczyć w życiu głośnym, grzesznym, rozkrzyczanym. Przy pierwszym poznaniu była zwyczajnym człowiekiem. Dopiero poznając ją bliżej, rozmawiało się o rzeczach prawdziwych – głównie dotykających wiary, ale nie tylko. Były tematy polityczno-społeczne, zatroskanie o człowieka, o rodzinę, o kraj, o Polskę, o rząd, o to, co dzieje się na świecie i w Europie. Ala była bardzo dobrze zorientowana w tematach bieżących i dobrze się z nią rozmawiało” – Dorota Lenczewska, bratowa Alicji

„Ciocia nie chciała nigdy być osobą, która jest traktowana specjalnie, jako lepsza. Była raczej skromna, zamknięta. Imponowało mi w niej, że miała konkretne, przemyślane ścieżki życia i ścieżki myśli: religijne, moralne oraz polityczne i że trwała w swoich przekonaniach. Spędzając z nią tyle chwil, nie wiedziałam, że jest to tak niesamowita osoba. Oczywiście była inna, wyjątkowa, mądra i oddana Bogu. Ale wówczas nie podejrzewałam, że była mistyczką, że będzie aż tak znana, że może nawet będzie świętą. Myślę, że tak jest z wieloma ludźmi, że nie widać za życia ich wyjątkowości, ale oni swoją wiarą potrafi ą nawrócić innych” – Olga Lenczewska, bratanica Alicji

Fragmenty świadectw pochodzą z niniejszej książki.

Imprimatur: Wikariusz Generalny, Biskup Henryk Wejman